Tải phần mềm về PC

Tải phần mềm

Đây là phần mềm để tải video YouTube về PC. Nhấp chuột để tải.

Tải phần mềm

Chạy phần mềm

Sau khi tải tập tin, giải nén nó.

Nhấp đúp chuột vào [YoutubeDoader.exe] để thực thi.

Cài đặt tối đa Số lượt tải xuống đồng thời

Nhấp vào Biểu tượng ở góc trên bên phải.

Đặt số lượt tải xuống đồng thời tối đa. Điều chỉnh số lượng mong muốn và nhấp vào [SAVE (LƯU)].

Tải video

Dán địa chỉ video YouTube sẽ tải xuống và nhấp vào biểu tượng mũi tên phải.

Nhấp vào Format (Định dạng).

Chọn định dạng mong muốn và nhấp vào [DOWNLOAD (TẢI XUỐNG)].

Chọn thư mục mong muốn và nhấp vào [Save (Lưu)] để tải video.