PC Program Download

Pag-download ng Program

Ito ay isang program para mag-download ng Youtube videos mula sa personal na kompyuter (PC). I-click para ma-download.

Download Program

Paganahin ang Program

Pagkatapos i-download ang file, kunin ito.

I-double click ang [YoutubeDownloader.exe] para magawa ito.

Pagtakda ng Pinakamataas na Bilang ng Sabay-sabay na Pag-download

I-click ang Icon sa kanang sulok sa itaas.

Itakda ang pinakamataas na bilang ng sabay-sabay (kasabay) na pag-download. I-adjust sa ninanais na bilang at i-click ang [SAVE] (sa ‘Settings’ na pop-up).

I-download ang Video

Ilagay ang Youtube Video Address para ma-download at i-click ang icon na kanang arrow.

I-click ang Format List.

Piliin ang ninanais na resolution o format, at i-click ang [DOWNLOAD].

Piliin ang ninanais na folder at i-click ang [Save] para ma-download ang video.