การเปรียบเทียบมิจฉาลัทธิไม่จริงกับ มิจฉาลัทธิที่แท้จริง

상대적 이단과 절대적 이단

Time | 04:04
Thai 태국어
추천수 | 2   추천    view1355

댓글 0

댓글등록

0 / 400 자

주제와 무관한 댓글, 악플은 삭제될 수 있습니다