วันอะไรของสัปดาห์คือวันสะบาโตในพระคัมภีร์ไบเบิล

성경의 안식일은 무슨 요일일까

Time | 03:32
Thai 태국어
추천수 | 1   추천    view1436

댓글 0

댓글등록

0 / 400 자

주제와 무관한 댓글, 악플은 삭제될 수 있습니다