Botezul în noul nume al lui Isus (numele Duhului Sfânt)

예수님의 새 이름으로 받는 침례(NA)

Time | 03:18
Romanian 루마니아어
추천수 | 0   추천    view473

관련동영상

댓글 0

댓글등록

0 / 400 자

주제와 무관한 댓글, 악플은 삭제될 수 있습니다