Ang Maling Pagpipilit na si Cristo ay Hindi Darating sa Laman Sapagkat Prinopesiya na Makikita Siya ng Bawat Mata

각인의 눈이 보아야 하므로 육체로 오실 수 없다는 거짓 주장

Time | 04:10
Filipino 필리피노어
추천수 | 1   추천    view882

관련동영상

댓글 0

댓글등록

0 / 400 자

주제와 무관한 댓글, 악플은 삭제될 수 있습니다