• եկեղեցու Աստծո

    하나님의 교회(NA)

    Time | 05:07
    Armenian 아르메니아어

Armenian

Total. 23

어머니 하나님

04:52

Հոգին և Հարսն

성령과 신부(NA)

02:27

Աստված Մայրս

어머니 하나님

03:17

Եթե Հայր Աստված կա, ապա ինչ...

왜 어머니 하나님은 없는 것일까?

03:56

Հոգին և Հարսն

성령과 신부

재림 그리스도

03:24

Երկրորդ անգամ եկող Հիսուս ...

재림그리스도와 심판주

03:05

Թզենու Գաղտնիքը

무화과나무의 비밀

유월절

06:08

Passover

유월절(NA)

06:41

Passover

유월절

하나님의 계명

03:31

Հիշե՛ք Շաբբաթ օրը այն սուր...

안식일을 기억하여 거룩히 지키라

03:01

ինչ օրը շաբաթ Կիրակին է Աս...

성경의 안식일은 무슨 요일일까

03:12

Մկրտություն

예수님의 새 이름으로 받는 침례

이단분별

04:09

Խաչը կուռք է:

십자가는 우상이다

04:18

Հարսը Մայր Աստվածն է:

신부는 어머니 하나님입니다.

영혼세계

04:00

Ձեր հայրենիքը երկինքն է:

당신의 고향은 하늘나라입니다(NA)

03:42

Ձեր հայրենիքը երկինքն է:

당신의 고향은 하늘나라입니다

04:04

Հոգի

영혼

하나님의 교회

05:07

եկեղեցու Աստծո

하나님의 교회(NA)

13:52

Աստծո եկեղեցու ծագումը

하나님의교회의 정통성(NA)

04:58

եկեղեցու Աստծո

하나님의 교회

성경상식