• Хоргодох хотын нууц

    도피성의 미스터리

    Time | 03:14
    Mongolian 몽골어

Mongolian

Total. 48

어머니 하나님

04:01

Эцэг Бурхан байхад яагаад ...

왜 어머니 하나님은 없는 것일까?(NA)

04:52

Сүнс ба Сүйт бүсгүй

성령과 신부(NA)

02:01

Тэнгэр Эх

어머니 하나님

03:09

Библийн нууц болох Елохим ...

성경의 비밀, 엘로힘 하나님 R

03:17

Эцэг Бурхан байхад, яагаад...

왜 어머니 하나님은 없는 것일까?

03:56

Сүнс ба Сүйт бүсгүй

성령과 신부

재림 그리스도

03:58

Үүлэн дээр залран ирсэн Хо...

구름타고 오시는 재림 그리스도

04:23

Давид хааны сэнтийн зөгнө...

다윗왕의 재위 예언을 이루신 그리스도

04:52

Та амийн жимс идэж үзсэн ү...

생명과 드셔보셨나요?

03:13

Христ хоёр дахиа ирэх үе

성경에 예언된 그리스도의 재림 시기

03:10

Дорно зүгт ирсэн Христ

동방에 오신 그리스도

04:08

БИ АЛЬ ХЭДИЙН ИРСЭН! R-2

나는 이미 왔습니다 R-2

03:44

БИ АЛЬ ХЭДИЙН ИРСЭН! R-1

나는 이미 왔습니다 R-1

03:24

Хоёрдугаар Христ ба Шүүгч

재림그리스도와 심판주

03:05

Инжир модны нууц

무화과나무의 비밀

유월절

하나님의 계명

03:35

Толгойны алчуур

머리수건(NA)

03:18

Есүсийн шинэ нэрээр хүртэ...

예수님의 새 이름으로 받는 침례(NA)

03:31

Амралтын өдрийг ариунаар ...

안식일을 기억하여 거룩히 지키라

03:01

Библийн Амралтын өдөр нь я...

성경의 안식일은 무슨 요일일까

03:12

Есүсийн шинэ нэр (Ариун Сү...

예수님의 새 이름으로 받는 침례

03:33

Толгойны алчуур

머리수건

04:07

Иерусалим орших Сион руу з...

예루살렘이 있는 시온으로 도피하라

이단분별

03:56

Тэрс үзлийн жишээнүүд

이단의패러다임(NA)

02:25

Дорно зүгийн махчин шувуу ...

동방의 독수리는 하나님에 대한 상징

04:20

Амийн ус өгөгч Сүйт бүсгүй...

생명수를 주시는 신부는 어머니 하나님(NA)

03:03

Тэрс үзлийн жишээнүүд

이단의 패러다임

03:46

Загалмай нь шүтээн юм

십자가는 우상이다

04:28

Христмас нь Есүсийн мэндэ...

크리스마스는 예수님 탄생일이 아니다

04:08

Амийн ус өгөгч Сүйт бүсгүй...

생명수를 주시는 신부가 성도라고요?

03:57

Хүрэл могойн нууц

놋뱀 사건의 비밀

영혼세계

03:45

Сүнс

영혼(NA)

05:13

Диваажин ба Там

천국과 지옥(NA)

04:00

Таны эх нутаг бол Тэнгэрий...

당신의 고향은 하늘나라입니다(NA)

03:42

Таны эх нутаг бол Тэнгэрий...

당신의 고향은 하늘나라입니다

04:04

Сүнс

영혼

04:13

Диваажин ба Там.

천국과 지옥

03:14

Хоргодох хотын нууц

도피성의 미스터리

하나님의 교회

성경상식

07:15

Библи нь үнэн

성경은 사실이다(NA)

06:34

Библи бол үнэн.

성경은 사실이다