• พระผู้ช่วยให้รอดในแต่ละยุคสมัยและชื่อใหม่

    시대별 구원자와 새이름

    Time | 06:21
    Thai 태국어

Thai

Total. 50

어머니 하나님

재림 그리스도

유월절

하나님의 계명

이단분별

04:30

วันแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ชีพและอีสเตอร์

부활절(NA)

03:56

แบบอย่างของมิจฉาลัทธิ

이단의패러다임(NA)

03:20

It Is Wrong to Insist That Christ Will Not Come ...

영광중에 오시므로 육체로 오실 수 없다는 주장은 거짓이다

02:28

การถูกทำลายของผู้เคารพบูชารูปปั้น

우상숭배자들의 멸망

04:20

The Bride Who Gives the Water ofLlife Is God the...

생명수를 주시는 신부는 어머니 하나님(NA)

04:03

แบบอย่างของมิจฉาลัทธิ

이단의 패러다임

04:09

ไม้กางเขนเป็นรูปเคารพ

십자가는 우상이다

03:01

คริสต์มาสไม่ใช่วันประสูติของพระเยซู

크리스마스는 예수님 탄생일이 아니다

04:04

การเปรียบเทียบมิจฉาลัทธิไม่จริงกับ มิจฉาลัทธิที่...

상대적 이단과 절대적 이단

04:08

เจ้าสาวที่ประทานน้ำแห่งชีวิตให้แก่พวกเรานั้น คือ...

생명수를 주시는 신부가 성도라고요?

04:19

วันแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ชีพและอีสเตอร์

이스터가 부활절인가?

03:52

ความลับในเรื่องงูทองสัมฤทธิ์

놋뱀 사건의 비밀

영혼세계

하나님의 교회

성경상식