• Ang Babaing Ikakasal na nagbibigay sa atin ng Tubig ng Buhay, Ay ang mga Banal?

    생명수를 주시는 신부는 어머니 하나님(NA)

    Time | 04:20
    Filipino 필리피노어

Filipino

Total. 53

어머니 하나님

04:52

Ang Espiritu at ang Babaing Ikakasal

성령과 신부(NA)

18:02

Diyos Ina-App

어머니 하나님 - 우리 어머니라 (NA)

02:27

Diyos Ina

어머니 하나님

03:45

Lihim ng Bibliya, Diyos Elohim

성경의 비밀, 엘로힘 하나님 R

재림 그리스도

03:58

Ang Cristo na Darating sa Ikalawang Pagkakataon ...

구름타고 오시는 재림 그리스도

04:23

Ang Cristong Tutupad ng Propesiya ng Paghahari n...

다윗왕의 재위 예언을 이루신 그리스도

04:52

Nakakain ka na ba mula sa Puno ng Buhay?

생명과 드셔보셨나요?

03:13

Ang Panahon ng Ika-2 Pagdating ni Cristo

성경에 예언된 그리스도의 재림 시기

03:10

Si Cristo na Dumating sa Silangan

동방에 오신 그리스도

04:08

AKO’Y DUMATING NA R-2

나는 이미 왔습니다 R-2

03:44

AKO’Y DUMATING NA R-1

나는 이미 왔습니다 R-1

03:24

Ang Ikalawang Pagdating na Cristo at ang Hukom

재림그리스도와 심판주

03:05

Ang Lihim ng Puno ng Igos

무화과나무의 비밀

유월절

06:08

Paskuwa

유월절(NA)

06:03

Ang Paskuwa,Kung Paano Tayo’y Makakatakas sa mga...

재앙에서 구원주는 유월절

06:41

Paskuwa

유월절

하나님의 계명

03:35

Belo

머리수건(NA)

03:31

“Alalahanin Mo ang Araw ng Sabbath, Upang Ingata...

안식일을 기억하여 거룩히 지키라

03:01

Anong Araw sa Sanlinggo Ang Sabbath sa Biblia?

성경의 안식일은 무슨 요일일까

03:58

Bautismo sa Bagong Pangalan ni Jesus (Pangalan n...

예수님의 새 이름으로 받는 침례

03:33

Belo

머리수건

04:05

Magsitakas sa Zion Kung Saan si Jerusalem

예루살렘이 있는 시온으로 도피하라

이단분별

04:30

Araw ng Muling Pagkabuhay at Easter

부활절(NA)

03:56

Paradigm ng Heresy

이단의패러다임(NA)

03:26

It Is Wrong to Insist That Christ Will Not Come ...

영광중에 오시므로 육체로 오실 수 없다는 주장은 거짓이다

04:10

Ang Maling Pagpipilit na si Cristo ay Hindi Dara...

각인의 눈이 보아야 하므로 육체로 오실 수 없다는 거짓 주장

05:46

Relative Heresy at Absolute Heresy

상대적 이단과 절대적 이단(NA)

02:33

Ang Pagkawasak ng mga Sumasamba sa diyus-diyosan

우상숭배자들의 멸망

04:20

Ang Babaing Ikakasal na nagbibigay sa atin ng Tu...

생명수를 주시는 신부는 어머니 하나님(NA)

02:25

Ang Ibong Mandragit sa Silangan ay Isang Simbolo...

동방의 독수리는 하나님에 대한 상징

04:03

Paradigm ng Enehiya

이단의 패러다임

03:46

Ang Krus ay Isang Diyus-diyosan

십자가는 우상이다

03:01

Ang Pasko ay Hindi Kaarawan ni Jesus

크리스마스는 예수님 탄생일이 아니다

04:18

ANG BABAING IKAKASAL AY ANG DIYOS INA

신부는 어머니 하나님입니다.

04:08

Ang Babaing Ikakasal na nagbibigay sa atin ng Tu...

생명수를 주시는 신부가 성도라고요?

04:19

Araw ng Muling Pagkabuhay at Easter

이스터가 부활절인가?

03:57

Ang Lihim ng Insidente ng Tansong Ahas

놋뱀 사건의 비밀

영혼세계

03:45

Ang Kaluluwa

영혼(NA)

05:13

Langit at Impiyerno

천국과 지옥(NA)

04:00

Ang Iyong Bayang Pinagmulan ay Langit

당신의 고향은 하늘나라입니다(NA)

04:04

Ang Kaluluwa

영혼

04:13

Langit  At Impiyerno

천국과 지옥

03:14

Ang Hiwaga ng Lunsod Kanlungan

도피성의 미스터리

하나님의 교회

02:13

Bayang Pinagmulan

고향(NA)

05:07

Church of God(NA)

하나님의 교회(NA)

13:52

Ang Lipi ng Church of God

하나님의교회의 정통성(NA)

03:27

Bayang Pinagmulan

고향

04:58

Church of God

하나님의 교회

성경상식

07:15

Ang Biblia ay Totoo

성경은 사실이다(NA)

06:34

Ang Bibliya ay Totoo

성경은 사실이다